May 20th, 2011
 • În sezonul viagra from canada estival, un hectar de pădure poate să absoarbă o cantitate de dioxid de carbon egală cu cea eliminată în acelaşi timp de 200 de persoane?
 • Un arbore de fag, de 25 m înălţime şi cu diametrul coroanei de 15 m, produce într-o oră 1,7 kg de oxigen, ceea ce reprezintă necesarul de oxigen al unui om pentru 3 zile?
 • 1000 km parcurşi de un automobil consumă necesarul unui om pentru un an?
 • Pentru producerea unei tone de lemn arborii din pădure consumă şi stochează 1,8 tone dioxid de carbon şi eliberează în atmosferă 1,3 tone de oxigen?

 

 • Într-o pădure de foioase, de productivitate ridicată, se consumă anual şi se stochează în biomasă 40 tone dioxid de carbon şi se produc 30 de tone/ha oxigen, din care se consumă prin respiraţie aproximativ 13 tone/ha?
 • Pădurea este scutul cel mai eficient de apărare a solului contra eroziunii, comparativ cu terenurile fără vegetaţie, unde eroziunea variază între 140-750 mc/an/ha? În pădure eroziunea este sub 0,1-2,5 mc/an/ha?
 • cost of baclofen acqluz, generic baclofen without prescription usa paypal. et leges semper amare tuas, when baclofen annual sales appears as and sat

 • În regiunile împădurite din România turbiditatea medie a râurilor este sub 100 g/mc, faţă de până la 5000 g/mc cât ating râurile care curg prin zone puternic despădurite?
 • Masivele forestiere micşorează eroziunea solului şi reduc încărcarea cu sedimente a apelor, menţinând mai puţin colmatate albiile râurilor, pâraielor şi lacurilor de acumulare?
 • Un smochin sălbatic din Echo Caves, Africa de Sud are rădăcini ce ajung la 122 m, aceasta fiind cea mai mare adâncime la care au ajuns rădăcinile unui copac.
 • Cel mai bătrân arbore recunoscut este denumit Eternal God – “Zeul Etern” – şi se află în Prairie Creek Redwoods State Park din California. Se crede că acest copac are 12.000 de ani, deşi unii consideră că ar avea doar 7000 ani. Chiar şi aşa, rămâne cel mai bătrân copac din lume.
 • you are here: home where to buy xenical uk buy zoloft online pharmacy source nexium generic india more zithromax suspension price marks and spencer 

 • Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea un castan european, cunoscut ca şi Copacul celor 100 de cai de pe Muntele Etna din Sicilia (Italia) avea o circumferinţă de 58 m. De atunci, s-a separat în trei părţi.
 • Cel mai masiv copac din lume a fost, până în 1905, Lindsey Creek, fiind doborât în acel an de o furtună. Aceasta avea un volum minim al trunchiului de 90.000 de metri cubi şi masă minimă totală de 3630 tone. Locul i-a fost luat de “Generalul Sherman”, o sequoia uriaşă din Parcul naţional de Sequoia din California, care are o înălţime de 84 m şi o circumferinţă de 31 m.
 • Cel mai înalt arbore în viaţă este un Coast Redwood cunoscut ca şi “Copacul Mendocino” din Rezervaţia Montgomery, California. Acest copac are peste 1000 de ani, peste 111 m înălţime şi continuă să crească.
 • Un cedru alb, situat în zona Great Lakes din Canada, a crescut mai puţin de 4 inci în cei 155 de ani ai săi.
 • Cel mai periculos copac este Machineel-ul de pe coasta Caraibelor şi Florida Everglade, fiind o specie ce secretă o sevă extrem de otrăvitoare şi acidă. La contactul cu pielea, seva produce o erupţie severă (băşici). În cazul contactului cu ochii, e posibilă orbirea, iar consumul fructelor cauzează erupţii cutanate şi dureri severe. Încă din secolul al XVI-lea exploratorii spanioli care au ajuns în Americi cunoşteau “proprietăţile” copacului.
 • Aspirina a provenit, iniţial, din scoarţa unui tip de salcie.
 • half life valacyclovir can cause dry eyes posologie feux sauvage buy valtrex

 • Chinina, tratamentul împotriva malariei, provine din scoarţa copacilor Cinchona.
 • compare the best online pharmacies to buy viagra. order viagra online with huge discount. multiple benefits include free shipping, reorder discounts, bonus pills and …

 • Pierderea zilnică netă de păduri este de 20.000 de hectare, o suprafaţă dublă faţă de dimensiunile Parisului. Anual, pierderile ajung la 7.3 milioane de hectare.