Regulament

Regulament de Ordine Interioara pentru Asociatia Cetatea Brasovului
Cap.1 Obiectivele asociatiei Cetatea Brasovului;


Asociatia are ca scop promovarea zonei Brasovului din punct de vedere turistic, cultural si sportiv.
In realizarea scopului propus, asociatia isi stabileste urmatoarele obiective:
– organizarea de concursuri sportive nationale si internationale;
– organizarea de schimburi culturale prin expozitii de arta si mobilitati reciproce;
– organizarea evenimentelor cultural-sportive;
– organizarea de excursii turistice zonale reciproce;
– promovarea cicloturismului si realizarea demersurilor pentru elaborarea unor norme legale privind circulatia pe drumurile publice, pe traseele de concurs si siguranta cicloturismului;
– implicarea in valorificarea potentialului turistic montan prin publicitate, reclame, ecologizari, reamenajari de trasee si refugii;
– crearea si administrarea de website-uri cultural-sportive;
– editarea de brosuri si reviste cu scop informativ (cultural-sportiv);
– organizarea de concursuri, pregatire si perfectionare in domeniul sportiv si cultural.

Cap. 2 Dispozitii generale

Art. 1 Prezentul regulament de ordine interioara reglementeaza organizarea, desfasurarea activitatii interne si disciplina in cadrul Asociatiei "Cetatea Brasovului"
Art. 2 Dispozitiile sale sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei cat si pentru cei care au solicitat dobandirea calitatii de membru dar nu au dobandit inca aceasta calitate.

Cap. 3 Calitatea de membru


Art. 3 Pentru a dobandi calitatea de membru, solicitantul va completa cererea de adeziune, anexand la aceasta copia dupa actul de identitate si CV-ul.
Art. 4 Cererile de dobandire a calitatii de membru vor fi dezbatute de Consiliul Director (Art. 13) care hotaraste persoanele acceptate sa obtina aceasta calitate. In prealabil, candidatului i se va aduce la cunostinta prezentul regulament de ordine interioara.
Art. 5 Primirea de noi membri in asociatie se poate face prin candidatura spontana a acestora sau in urma propunerii membrilor activi.
Art. 6 Pentru a dobandi calitatea de membru candidatul trebuie sa achite cotizatia pe anul in curs. Daca inscrierea se face in a doua jumatate a anului, se va plati doar jumatate din valoarea cotizatiei.
Art. 7 Asociatia are in componenta sa membri fondatori si membri activi.
Membri fondatori – sunt persoanele fizice care au pus bazele Asociatiei CETATEA BRASOVULUI. Acestia sunt urmatorii: Adela Bota, Codrut Craciun, Stefan Livadariu, Emanuel Loghin, Vlad Rosca Metaxa, Ciprian Supuran, Razvan Titeiu.
Membri activi – sunt persoanele fizice care sprijina si participa la dezvoltarea activitatilor asociatiei. Calitatea de membru activ se dobandeste conform articolelor prezentului capitol.

Cap. 4 Consiliul Director


Art. 8 Consiliul Director este compus din membrii fondatori ai asociatiei “Cetatea Brasovului” (Art. 7)
Art. 9 Functiile in cadrul Consiliului Director sunt:
– presedinte
– vicepresedinte
– cenzor
– secretar
Art. 10 Consiliul Director primeste propuneri de modificare a Regulamentului de Ordine Interioara, propuneri privind functionarea asociatiei si includerea de noi membri in asociatie de la orice membru al asociatiei.
Art. 11 Deciziile in ceea ce priveste activitatea curenta a asociatiei, liniile strategice de urmat, acceptarea/excluderea de membri, gestionarea fondurilor asociatiei se iau de catre Consiliul Director, modalitatea de votare fiind majoritatea simpla.
Art. 12 Consiliul Director se reuneste pentru a lua decizii de fiecare data cand sunt propuse noi actiuni pentru asociatie, integrarea de noi membri si la fiecare situatie de urgenta, nu mai rar decat o data pe trimestru.
Art. 13 Consiliul Director e statutar intrunit daca sunt prezenti cel putin 4 membri.
Art. 14 La fiecare sfarsit de an Consiliul Director este obligat sa elaboreze si sa prezinte Adunarii Generale raportul anual de activitate.

Cap. 5 Cotizatia anuala


Art. 15 Cotizatia anuala este in valoare de 100 RON, platibila intr-o singura transa.
Art. 16 Cotizatia se va vira in contul bancar al asociatiei :
IBAN : RO51INGB0000999903363953
Cod fiscal: 18912247
ING  BANK, agentia PIATA SFATULUI, Brasov
Art. 17
Cotizatia trebuie platita in termen de o luna de la dobandirea calitatii de membru (in cazul unei adeziuni) sau in primul trimestru al anului (in cazul membrilor vechi).

Cap. 6 Drepturile si obligatiile membrilor asociatiei


Art. 18
Drepturile membrilor asociatiei :
1. Sa participe la Adunarea Generala a Asociatilor ;
2. Sa propuna actiuni ;
3. Sa propuna includerea de noi membri in asociatie ;
4. Sa propuna modificari ale prezentului Regulament de Ordine Interioara ;
5. Sa utilizeze echipamentul colectiv si alte bunuri ale asociatiei ;
6. Sa foloseasca numele asociatiei in scopul obtinerii de sponsorizari sau alte fonduri pentru activitati conform obiectivelor asociatiei.
Art. 19
Obligatiile membrilor asociatiei :
1. Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara ;
2. Sa respecte hotararile luate in cadrul asociatiei ;
3. Sa intretina in stare corespunzatoare echipamentul colectiv si alte bunuri ale asociatiei ;
4. Sa instiinteze Consiliul Director al asociatiei imediat ce observa existenta unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri de orice natura ;
5. Sa intervina de urgenta, atunci cand situatia o impune pentru evitarea producerii unui prejudiciu asupra asociatiei ;
6. Sa respecte normele de folosire a echipamentelor asociatiei, cele de prevenire si stingere a incendiilor, si sa previna oricare alte situatii care ar putea sa puna in pericol viata oamenilor, bunurile asociatiei, etc. ;
7. Sa nu lase fara supraveghere bunurile asociatiei, luand masuri pentru protejarea acestora ;
8. Sa mentina ordinea si curatenia in locurile de desfasurare a activitatilor in teren ;
9. Sa respecte regulile ecologice prin activitatea lor si sa nu aduca prejudicii mediului inconjurator.

Cap.7 Gestionarea fondurilor din contul asociatiei


Art. 20 Hotararile privind fondurile asociatiei se iau de catre Consiliul Director

Art. 21 Din suma virata cu titlu de sposorizare, indiferent de utilizarea ulterioara a acesteia, se va retine in contul asociatiei un procent de 5% din suma totala (pentru membri asociatiei) si un procent negociabil pentru cei care nu au calitatea de membru.

Art. 22 In cazul participarii la evenimente sportive, membrul participant va suporta toate cheltuielile legate de acest eveniment, cu exceptia cazului in care Consiliul Director hotareste contrariul.

Cap. 8 Desfasurarea Adunarii Generale a Asociatilor (AGA)


Art. 23 Membri asociatiei CETATEA BRASOVULUI se vor intruni de cel putin doua ori pe an in cadrul unei Adunari Generale.

Art. 24 Convocarea AGA se face de catre presedintele Consiliului Director cu cel putin trei zile inainte de data stabilita pentru sedinta.

In cazul sedintelor extraordinare convocarea se face prin anuntarea cu cel putin o zi inainte de data propusa pentru desfasurarea acesteia. Convocarea in sedinte extraordinare se face de catre cel putin un membru al Consiliului Director.

Art. 25 Ordinea de zi pentru sedinta se adopta la inceputul sedintei prin vot deschis, la propunerile membrilor asociatiei prezentate cu cel putin o zi inaintea sedintei sau la propunerea membrilor Consiliului Director.

Art. 26 La inceputul sedintei, presedintele Consiliului Director propune persoana care va prezida sedinta si persoana care va redacta minuta sedintei.

Cap. 9 Regimul materialelor aflate in proprietatea asociatiei


Art. 27 Bunurile asociatiei pot fi folosite doar de membri acesteia.

Art. 28 Bunurile pot fi folosite si pentru nevoi personale ale membrilor asociatiei, fara ca acestia sa obtina din activitatile desfasurate vreun profit, dar numai cu aprobarea presedintelui.

Art. 29 Consiliul Director va desemna o persoana care sa aiba in grija si care sa gestioneze bunurile asociatiei.

Art. 30 Fiecare membru este obligat sa intretina materialele care i-au fost incredintate. In cazul distrugerii voite sau a pierderii din neatentie ele putandu-i fi imputate, dupa o analiza si o decizie a Consiliului Director.

Art. 31 Predarea echipamentului se face in cel mai scurt timp dupa incheierea utilizarii acestuia, cel mult 30 zile, in caz contrar Consiliul Director isi rezerva dreptul de a sanctiona persoana respectiva ajunganduse pana la eliminarea din asociatie.

Cap. 10 Pierderea calitatii de membru


Art. 32 Membrilor asociatiei care incalca prevederile regulamentului de ordine interioara,  normele de comportare civilizata in timpului activitatilor desfasurate ori care prin activitatea lor aduc daune de orice fel asociatiei li se aplica una din urmatoarele sanctiuni:

a. Avertisment;

b. Excludere provizorie pe perioada determinata, dar nu mai mult de un an ;

c. Excludere definitiva din asociatie.

Art. 33 La trei avertismente urmeaza automat excluderea din asociatie.

Cap. 11 Dispozitii finale


Art. 34 Prezentul regulament de ordine interioara este obligatoriu pentru toti membri asociatiei.

Art. 35 Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta membrilor asociatiei in cel mult doua saptamini de la adoptarea lor.

 

 

Leave a Comment