Prelucrare datelor cu caracter personal

Asociația Cetatea Brașovului prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 exclusiv in scopul organizarii concursurilor sportive si al identificarii participantilor, datele fiind destinate exclusiv Asociatiei pentru acest scop. Datele nu sunt dezvăluite către terți, cu excepția autorităților publice centrale și locale, în condițiile legii. Toate datele solicitate sunt obligatorii iar refuzul de a furniza aceste date atrage imposibilitatea inscrierii la concursurile sportive organizate de Asociație. Persoanele vizate au dreptul de acces și de intervenție asupra datelor, precum și dreptul de opoziție la prelucrarea acestora, drepturi care se exercită prin solicitare scrisă transmisă Asociației la adresa de e-mail contact@cetateabrasovului.ro, potrivit dispozițiilor legale. In plus, persoana vizată are dreptul de a nu fi supusă unor decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

ASOCIATIA CETATEA BRASOVULUI
Notificare
Număr Registrul General: 0027902
Data:11/12/2014